Положення про порядок прийому до членів Творчої спілки «Ковалі і майстри художнього металу України»

Затверджую ______________
Голова Правління
Творчої спілки
«Ковалі та майстри художнього металу України»
Бурдук В.І.
«28» грудня 2013 р.

1. Загальна частина
1.1. У відповідності з Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та Статутом Творчої спілки «Ковалі та майстри художнього металу України» — прийом до членів Творчої спілки «Ковалі та майстри художнього металу України» (далі — ТСК) здійснюється правлінням ТСК за поданням теріторіальних осередків ТСК, через Раду ТСК.
1.2. Підставою для прийому в члени ТСК є творча діяльність та особисте бажання кандидата в члени ТСК (далі — Кандидат).
1.3. Під творчою діяльністю слід розуміти:
а) Індивідуальну творчість професійних творчих працівників, результатом якої є твори або їх інтерпретації, що мають культурно-художню цінність.
б) Наукову і просвітницьку роботу у галузі створення виробів з металу художнього призначення.
1.4. Підтвердженням п. 1.3. є:
— участь Кандидата у трьох виставках (см. п. 1.6.1) що мають регіональний (см. п. 1.6.2), всеукраїнський або міжнародний статус, або проводяться під патронатом ТСК (до таких прирівнюються персональні виставки та експозиції, проводяться під егідою ТСК);
— п’ять публікацій (см. п. 1.6.3), популяризуючих художній метал.
1.5. Дане Положення набирає силу з моменту затвердження його Правлінням ТСК і діє до вступу в силу іншого Положення про порядок прийому до членів Творчої спілки «Ковалі та майстри художнього металу України».
1.6. Терміни (визначення)
1.6.1. Участь у виставці передбачає індивідуальну експозицію не менш ніж 10 (десять) робіт майстра у рамках виставки, фестивалю або аналогічного заходу.
1.6.2. Регіональний статус виставки передбачає виставку, що має обласне значення або проведену в місті-обласному центрі України.
1.6.3. Публікація — авторська стаття, інтерв’ю та інші статті про майстра та його творчість у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ. При цьому обсяг статті не повинен бути менш ніж 5 000 знаків (для газет та інтернет-ресурсів) або не менш двох сторінок в ілюстрованому журналі (формат А4). Статус видань — не нижче обласного. Читать далее «Положення про порядок прийому до членів Творчої спілки «Ковалі і майстри художнього металу України»»

Союз кузнецов Украины

Начиная с 1917 года в Советском Союзе и государствах постсоветского пространства зарегистрировано только 35 профессиональных творческих союза. 35-м стал Творческий союз «Кузнецы и мастера художественного металла Украины».

Творческий союз Кузнецов возник не на пустом месте. Начиная с середины 90-х годов пришлого века, мастера художественного металла не просто активно творили, но даже проводили первые кузнечные фестивали. Позднее стали возникать общественные организации: Гильдия кузнецов Донбасса, Гильдия кузнецов Крыма, Союз мастеров кузнечного искусства Украины и т.д. Кузнечное движение нашей страны развилось столь активно, что сначала Донецк (2008), а потом Ивано-Франковск (2011) были приняты в международную организацию «Кольцо европейских городов-кузнецов». Сегодня в Украине проводится целый ряд кузнечных фестивалей, некоторые из них имеют международный статус, а «Парк кованых фигур» (Донецк) и «Свято ковалів» (Ивано-Франковск) — широко известны и активно посещаемы мастерами других стран. Читать далее «Союз кузнецов Украины»

The Union of masters of blacksmiths art in Ukraine

The question of the establishment of the Union of masters of blacksmiths art in Ukraine is already settled juridically and practically. All the necessary documents are registered according the procedures. The Union has its seal, bank account and governing board. Its members are given with their first certificates. Blacksmiths art festivals of local and international significance as well as seminars and exhibitions are actively organized. The brightest example of it are festivals in Donetsk, Ivano-Frankovsk and the Crimea that lately have improved their level and sometimes are visited by more guests than festivals hold by other countries of Europe and CIS. It can be done due to the brotherhood of blacksmiths from the western, eastern and southern regions of Ukraine. For example, it would have been impossible to hold the festival in Ivano-Frankovsk that welcomed blacksmiths from more than twenty countries of the world without an active financial and organizational support of Donetsk and well-organized team of Crimean blacksmiths. The exotic and picturesque blacksmiths art festival in Sudak also couldn’t have been hold without support and participation of masters prom all part of Ukraine. Читать далее «The Union of masters of blacksmiths art in Ukraine»